Polityka prywatności

Polityka Prywatności

obowiązująca od dnia 06 kwietnia 2023 roku

Taida Tarabuła TAIDA, właścicielka serwisu http://taida.pl, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do taida.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://taida.pl/polityka-prywatnosci/. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Taida.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i czasopism. Udostępnianie danych personalnych  innym podmiotom współpracującym z taida.pl jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy wymaga tego realizacja usługi zamówionej przez użytkownika serwisu taida.pl. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj serwisów, nie prenumeruj czasopism należących do taida.pl oraz nie nabywaj produktów ani usług oferowanych przez taida.pl.

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności i informacje dotyczące plików cookies (dalej jako: „Polityka prywatności”) są wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających stronę internetową taida.pl (dalej jako: „Strona internetowa”) oraz korzystających z usług oferowanych za jej pośrednictwem. Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej jako: „RODO”).
 2. Właściciel Strony internetowej przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności jej użytkowników. Pozyskane dane pozyskane są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Polityka prywatności jest udostępniana wszystkim podmiotom zainteresowanym. Strona internetowa ma charakter otwarty.
 3. Właściciel Strony internetowej zapewnia, że jego nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom z niej korzystającym ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przez przepisy RODO oraz przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz. 344, tj. z późn. zm.).
 4. Właściciel Strony internetowej może zbierać dane osobowe oraz dane o innym charakterze. Zbieranie tych danych odbywa się, w zależności od ich charakteru – automatycznie lub na skutek działań osób ją odwiedzających.
 5. Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób ze strony internetowej akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.

Administrator i pliki cookies

 1. Właścicielem i operatorem strony internetowej jest Taida Tarabuła TAIDA, ul. Kozia 3/5, 00-070 Warszawa, NIP: 9511405576. Zgodnie z przepisami RODO, właściciel strony internetowej jest również Administratorem Danych Osobowych jej użytkowników (dalej jako: „Administrator”).
 2. Kontakt z administratorem możliwy jest w każdej chwili pod adresem: foto@taida.pl.
 3. W ramach wykonywanych czynności Administrator korzysta z plików cookies w ten sposób, że obserwuje i analizuje ruch na stronach strony internetowej, jak również podejmuje działania remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności Administrator nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu RODO.
 4. Strona internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o jej użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: a) strona internetowa zbiera automatycznie informacje, które zawarte są w plikach cookies. b) poprzez dobrowolnie wprowadzane przez użytkowników strony internetowej dane, w dostępnych formularzach c) poprzez automatyczne gromadzenie logów użytkowników strony internetowej przez operatora hostingowego.
 5. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z niej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 6. Podczas wizyty na stronie internetowej automatycznie zbierane mogą być dane jej użytkowników, dotyczące danej wizyty i obejmujące m. in. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu operacyjnego, wizyty, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście do serwisu, czas korzystania. Dane te nie są danymi osobowymi, nie pozwalają także na zidentyfikowanie osoby korzystającej ze strony internetowej.
 7. W ramach strony internetowej mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. Właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
 8. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel strony internetowej.
 9. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony internetowej i odpowiednio ją wyświetlić, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, c) utrzymania sesji użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 10. W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies, b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć, c) „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych przez użytkowników, d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań, e) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i dostosowanie strony internetowej do użytkownika, np. w zakresie wybranego języka.
 11. W ramach strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej, wylogowania się przez użytkownika ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas, który jest określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 12. W przeważającej ilości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mają możliwość dokonania w wybranym przez siebie momencie zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w opcjach przeglądarki internetowej (oprogramowania) m. in w sposób, który uniemożliwi automatyczną obsługę plików cookies bądź wymusi informowanie użytkownika o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w jego urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 13. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Przetwarzanie danych i informacje o formularzach

 1. Dane osobowe użytkowników strony internetowej mogą być przetwarzane przez Administratora w przypadku, gdy użytkownik strony internetowej wyrazi na to zgodę w zamieszczonych w serwisie formularzach, w celu podjęcia działań, których formularze te dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) albo gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w przypadku, gdy strona internetowa umożliwia zawarcie umowy między Administratorem a jej użytkownikiem.
 2. W ramach strony internetowej dochodzi do przetwarzania danych osobowych, które są wyłącznie dobrowolnie podane przez jej użytkowników. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników strony internetowej wyłącznie w zakresie niezbędnym dla celów określonych w punkcie 1 powyżej i przez okres niezbędny do realizacji tych celów, lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika strony internetowej. Brak podania danych przez użytkownika strony internetowej może w niektórych sytuacjach skutkować niemożnością realizacji celów, dla których podanie danych jest niezbędne.
 3. W ramach formularzy zamieszczonych na stronie internetowej lub w celu wykonywania umów możliwych do zawarcia w jej ramach mogą być zbierane następujące dane osobowe użytkownika: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, NIP, numer telefonu, login, hasło, numer rachunku bankowego, nazwa i adres prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Dane zawarte w formularzach, przekazane Administratorowi przez użytkownika strony internetowej, mogą być przez Administratora przekazywane podmiotom trzecim, współpracującym z Administratorem w związku z realizacją przez niego celów określonych w punkcie 1 powyżej.
 5. Dane podane w formularzach zamieszczonych na stronie internetowej są przetwarzane w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza, ponadto mogą być one wykorzystywane przez Administratora także w celach archiwalnych i statystycznych. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu.
 6. Użytkownik strony internetowej, w przypadku, gdy strona internetowej posiada takie funkcjonalności, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz. 344, tj. z późn. zm.). W przypadku, gdy użytkownik strony internetowej wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo odwołania takiej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres właściciela strony internetowej stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika strony internetowej.
 7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domeny internetowej, serwisów obsługujących płatności lub też innym podmiotom, z którymi Administrator w takim zakresie współpracuje.
 8. Dane osobowe użytkowników strony internetowej są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w stosownych przepisach.
 9. W wypadkach prawem przewidzianych Administrator może udostępniać część danych osobowych użytkowników strony internetowej osobom trzecim, dla celów związanych z ochroną praw osób trzecich.
 10. Dane osobowe użytkowników strony internetowej mogą być przetwarzane przez Administratora również w przypadku realizacji uzasadnionych interesów Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Administratora, archiwizacja w celu ochrony interesu prawnego Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom strony internetowej listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach strony internetowej oraz o zmianach w niniejszej Polityce prywatności. Administrator może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowych, o ile użytkownik wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

Uprawnienia użytkowników strony internetowej dotyczące ich danych osobowych

Zgodnie z art. 15 – 22 RODO każdemu użytkownikowi strony internetowej przysługują następujące prawa:

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH (ART. 15 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH (ART. 16 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH („PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM”) (ART. 17 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie
 3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA (ART. 18 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 1. kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy
 2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą
 3. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH (ART. 20 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

PRAWO DO SPRZECIWU (ART. 21 RODO)

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Realizacja powyższych uprawnień użytkowników strony internetowej może następować odpłatnie w przypadkach, gdy stosowne przepisy prawa to przewidują.

W przypadku naruszenia powyższych uprawnień albo stwierdzenia przez użytkownika strony internetowej, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z obowiązującym prawem, użytkownikowi strony internetowej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.