Polityka prywatności

Regulamin Serwisu i Polityka Prywatności

Taida.pl, właściciel niniejszego serwisu, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Taida.pl i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do Taida.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.taida.pl/polityka-prywatnosci/. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Taida.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i czasopism. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do Taida.pl oraz nie nabywać produktów ani usług oferowanych przez Taida.pl.

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów regulujących ochronę danych osobowych (tj. m.in. rozporządzenie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dalej zwane RODO), jest TAIDA, Taida Tarabuła z siedzibą w Warszawie, ul. Kozia 3/5, 00-070 Warszawa, NIP 951-140-55-76, REGON  141541235.

Z Administratorem Danych możesz skontaktować się z pisząc na adres: foto@taida.pl lub pocztą tradycyjną na adres Taida, Taida Tarabuła, ul. Kozia 3/5, 00-070 Warszawa

 

Dane Osobowe i ich Pozyskiwanie i Przechowywanie

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas składania zamówienia na stronie Taida.pl, składania zamówień i zapytań drogą mailową lub rejestracji Twojego adresu email w bazie odbiorców Newslettera.

W czasie korzystania z serwisów należących do firmy TAIDA możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków to  imię i nazwisko oraz adres e-mail i telefon. W pewnych przypadkach, głównie przy wyjazdach zagranicznych możesz zostać poproszony o podanie dodatkowych danych, jak nr paszportu, czy PESEL i adres zamieszkania (dane do ubezpieczeń). Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Twoje dane są wykorzystywane podczas komunikowania się drogą mailową lub telefoniczną, odpowiadania na zapytania, świadczenia usług i wysyłania zamówionych produktów lub nagród w konkursach fotograficznych, a także do informowania o ofercie szkoleniowej oraz usługach fotograficznych, nowościach, promocjach, spotkaniach absolwentów, organizowanych wystawach, konkursach. Poniżej pełna lista możliwych pól, na których możemy wykorzystać Twoje dane:

 1. zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
 2. prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. sprzedaż produktów i usług oferowanych przez firmę TAIDA
 4. prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
 5. dochodzenie roszczeń;
 6. archiwizacja;
 7. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
 8. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 9. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na firmie TAIDA.

Dane osobowe klientów Taida.pl są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych adekwatne do ważności przechowywanych danych osobowych zgodnie z wytycznymi odpowiednich urzędów i zgodnie z branżowymi standardami.

 1. Twoje dane przechowywane będą do czasu rezygnacji z newslettera lub przesłania stosownej informacji na adres foto@taida.pl;
 2. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (link do wypisania się z listy mailingowej jest dołączany do każdego newslettera);
 3. Masz też prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowyc
  Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres foto@taida.pl z dopiskiem „Dane osobowe”

 

Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do Taida.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala Taida.pl zwracać się do czytelników po imieniu. Jednocześnie informujemy, że serwis Taida.pl rozsyła bezpłatny Newsletter do wszystkich swoich wcześniejszych klientów, chyba ze osoba taka wypisze się z Newslettera korzystając z linku zamieszczonego każdorazowo pod postem.

 

Niezapowiedziane Wiadomości

Taida.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Taida.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Taida.pl. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Taida.pl. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

 

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Taida.pl przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Taida.pl nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

 

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Taida.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

 

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do Taida.pl W przypadku pytań proszę pisać na adres: taida@taida.pl lub dzwonić +48 691-945-610