Taida.pl

Plener nad Biebrzą

Biebrza – jedna z najpiękniejszych i najdzikszych rzek Polski. Rozległe bagna, łosie, tysiące ptaków, wierzby, wiosenne rozlewiska, park narodowy. Jeśli Czytaj dalej